Agenda


september 2017

1.  Goedkeuring van de notulen van de vorige raadsvergadering (openbare vergadering)

2.  Raad: ontslag raadslid en verwelkoming van nieuw raadslid, Remi Vanhee

3.  WZC Ter Linden/DC De Zonnebloem: vernieuwing meubilair (tafels en stoelen) - aanvragen tot deelneming (4)

4.  WZC Ter Linden: vernieuwing badkamers, bouw '97 - aankoop en installatie van 6 plafondtilliften, 3 in hoogte verstelbare ligbaden, 4 zitbaden en 4 douchebrancards - openbare procedure - bijzonder bestek

5.  Sociale Dienst: gezamenlijke aanvraag projectiesubsidie 'gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden'

6.  Sociale Dienst: eerstelijnszone Veurne - lidmaatschap veranderforum - diensthoofd sociale dienst

7.  Sociale Dienst: (w)integratie - samenwerkingsovereenkomst voor terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van tewerkstelling art. 60§7 binnen het kinderopvangproject “'t Wiske”

8.  Sociale Dienst: LOI - afbouw individueel opvangnetwerk

9.   DC De Zonnebloem: aankoop kantoorruimtes gelijkvloers, Zuidstraat 59 te 8630 Veurne - schrijven Destrooper Projects

10. Verkaveling Burgweg: verkoop bouwkavel nr. 49

11. Landbouwgoederen: aanvragen tot bezetting ter bede (Pistelhoek) - verlenging

12.  Financiële dienst: betalingen onder budgethouderschap OCMW-raad

13.  Varia:

 

© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap