Bestuur

Van het gemeentebestuur weet vrijwel iedereen dat er een burgemeester is, een gemeenteraad en een schepencollege. Velen kennen ook de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger.

De structuur en de samenstelling van het OCMW-bestuur genieten doorgaans minder bekendheid. Vandaar dat wij U graag een kort overzicht geven van wie wat doet binnen het OCMW-bestuur van Veurne.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het beslissingsorgaan binnen het OCMW.

De leden van de Raad worden om de 6 jaar verkozen door de gemeenteraad. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter en de secretaris zorgen voor de dagelijkse leiding van het OCMW. De secretaris heeft de leiding van de administratie en is het hoofd van het personeel.

btw-nummer: BE0212.177.008

Wie is wie?

de voorzitter: directeur zorgcentrum Veurne: financieel beheerder:
Anja Pilet (cd&v)
Bulskampstraat 10, 8630 Veurne
tel: 0498 862364

voorzitter@ocmw-veurne.be
Marc Dekervel -
Haenestraat 25, 8630 Veurne
tel: 058 332301
fax: 058 311224
secretaris@ocmw-veurne.be


financieelbeheerder@ocmw-veurne.be


raadsleden: (2013-2017)
Noel Dennequin (veurne plus)
Noordstraat 104, 8630 Veurne
tel 058 313689
noel.dennequin@ocmw-veurne.be
Marijke Hauspie (cd&v)
Duinkerkestraat, 8630 Veurne
marijke.hauspie@ocmw-veurne.be
Bart Maeyaert (nva)
Ieperse Steenweg 47, 8630 Veurne
bart.maeyaert@ocmw-veurne.be

Anneke Soenen (veurne plus)
P. Heinderycxstraat 29, 8630 Veurne
anneke.soenen@ocmw-veurne.be
Herbert Clarebout (nva)
Ollevierslaan 48, 8630 Veurne
herbert.clarebout@ocmw-veurne.be
Eva Declerck (nva)
Knollestraat 20, 8630 Veurne
eva.declerck@ocmw-veurne.be

Jean-Pierre Vantielcke (veurne plus)
Wulpendammestraat 126, 8630 Veurne
jean-pierre.vantielcke@ocmw-veurne.be
Remi Vanhee (cd&v)
Wilgenlaan 8, 8630 Veurne

remi.vanhee@ocmw-veurne.be

© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap