VERKAVELING BURGWEG VEURNE

Betaalbare bouwkavels aanbieden is en blijft voor de stad Veurne een belangrijk item binnen haar woonbeleid.

Zo zijn wij gestart met de verkoop van een 55 bouwkavels in de verkaveling ‘BURGWEG” te Veurne.

De bouwgronden Burgweg bevinden zich op enkele minuten loopafstand van het centrum en ook meteen aan de landelijke rand, met vrij uitzicht buiten de bebouwde kom van de stad, en het sportpark als achtertuin.

Deze kavels, met een gemiddelde oppervlakte van 275 m2 (195 m2 > 487 m2), goed voor half open en gesloten bebouwingen, worden verkocht tegen de betaalbare prijs van gemiddeld 195 €/m².

Kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven via een inschrijvingsformulier dat kan bekomen worden bij de onthaaldienst van het OCMW-Veurne, Kaaiplaats 2 te 8630 Veurne, of te downloaden via de OCMW-website (www.ocmw-veurne.be).

Kandidaten die in Veurne wonen of werken krijgen voorrang, maar dat betekent zeker niet dat kandidaten uit andere gemeenten niet welkom zijn. Voorwaarde is wel dat de kandidaten nog geen eigenaar zijn van een andere bouwgrond of woning (dan wel hun eigendom wensen te verkopen).

Betaalbaar wonen voor onze inwoners, en specifiek voor jonge gezinnen, is in Veurne absoluut ons prioritair beleid.

Downloads hieronder

·  Situeringsplan van de verkaveling Burgweg Veurne, met aanduiding van de bouwpercelen, bouwtypologie, oppervlakte en verkoopprijs
·  Toewijzingsreglement voor de percelen bouwgrond
·  Inschrijvingsformulier voor de toewijzing van de percelen bouwgrond
·  Verkavelingsvergunning
·  Stedenbouwkundige voorschriften
·  Nota gevelkleuren - tinten
. Verduidelijking voorschriften
. verduidelijking inplanting woningen
. overzicht verkochte loten

Contact

OCMW-VEURNE                                                                     Kantoor Notaris Frank HEYVAERT
Dienst Onthaal                                                                      Spreeuwenbergstraat 13/04
Kaaiplaats 2                                                                         8630 Veurne
8630 Veurne                                                                         058/31.12.52 (058/31.28.97)
tel.058/33 23.00                                                                    Fax. 058/31.27.55
fax. 058/31.12.24                                                                  Frank.heyvaert@belnot.be
www.ocmw-veurne.be
info@veurne.be

 

directeur zorgcentrum Veurne,

Marc DEKERVEL                                                                      

© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap