Sociale dienst OCMW

Het O.C.M.W. wil iedere inwoner in de mogelijkheid stellen, een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Bijgevolg kan iedere inwoner van de Stad Veurne, ongeacht ras of stand, zich wenden tot de Sociale Dienst van het O.C.M.W. Het team van maatschappelijk werkers staat ter beschikking voor de opvang en het onderzoek van de hulpvragen. Belangrijk is dat iedere vraag discreet wordt behandeld. Iedere O.C.M.W.-medewerker en ieder raadslid heeft zwijgplicht.

U kan terecht bij de Sociale Dienst voor:

financiële hulp:

- leefloon
- financiële steun
- voorschotten
- stookoliepremie
begeleiding:
- psycho-sociale begeleiding
- administratieve begeleiding
- budgetbegeleiding / budgetbeheer
- schuldbemiddeling
arbeidsbemiddeling:
thuiszorgdiensten:
- maaltijdbedeling
- poetsdienst
- thuiszorgtoelage
opvang politieke vluchtelingen:
kledijdienst

Adres: Heldenplein 2 - 8630 Veurne

Openingsuren:
kledijdienst: elke voormiddag van 8u30 tot 11u30
sociale dienst: voormiddag: van 8u30 tot 11u45
namiddag: enkel op afspraak

Maatschappelijke Werkers:
• Frans Declercq - 058 332312 (hoofd maatschappelijk werker - algemene leiding - financiële hulp)
• Joke Bloeyaert - 058 332327 (arbeidsbemiddeling - budgetbeleiding/budgetbeheer)
• Anne Vandermarliere - 058 332314 (budgetbegeleiding/budgetbeheer, financiële hulp)
• Cindy Vanoverbeke - 058 332316 (budgetbegeleiding/budgetbeheer, schuldbemiddeling)
• Charlotte De Zutter - 058 332328 (budgetbegeleiding/budgetbeheer)
• Jolien Depondt - 058 332328 (budgetgebeleiding/budgetbeheer)
• Isabelle Rathé - 058 332315 (Woonzorgcentrum, palliatieve zorgen)
• Muriel Gallant - 058 332332 (thuiszorgdiensten, werkverdeling poetsdienst)
• Amélie Tettelin - 058 332303 (politieke vluchtelingen)
• Tom Verkempinck - 058 332311 (politieke vluchtelingen)

Bedienden:
• Carlo Molleman - 058 332313 (administratieve ondersteuning)
• Ann Duyck - 058 332337 (politieke vluchtelingen, administratieve ondersteuning, kledijdienst)

email naar de sociale dienst: sociale.dienst@ocmw-veurne.be

© OCMW Veurne / Comsa!