Sociale dienst OCMW

Het O.C.M.W. wil iedere inwoner in de mogelijkheid stellen, een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Bijgevolg kan iedere inwoner van de Stad Veurne, ongeacht ras of stand, zich wenden tot de Sociale Dienst van het O.C.M.W. Het team van maatschappelijk werkers staat ter beschikking voor de opvang en het onderzoek van de hulpvragen. Belangrijk is dat iedere vraag discreet wordt behandeld. Iedere O.C.M.W.-medewerker en ieder raadslid heeft zwijgplicht.

De sociale dienst bevindt zich op het heldenplein 2 - 8630 Veurne.
Dit is elke voormiddag geopend van 8u30 tot 11u45, in de namiddag enkel op afspraak.
De kledijdienst is elke voormiddag geopend van 8u30 tot 11u30.
U kan terecht bij de Sociale Dienst voor:

financiële hulp: leefoon, financiële dienst, voorschotten, stookoliepremie

begeleiding: psycho-sociale begeleiding, administratieve begeleiding, budgetbegeleiding / budgetbeheer, schuldbemiddeling
arbeidsbemiddeling: voorbereiding op (sociale) tewerkstelling, sociale tewerktelling, ondersteuning bij tewerkstelling,...
thuiszorgdiensten: maaltijdbedeling, poetsdienst, thuiszorgtoelage
opvang politieke vluchtelingen: LOI, ...
kledijdienst

Hoofd Sociale Dienst
Tiebe De Bruycker - tiebe.de.bruycker@ocmw-veurne.be - 058 332312

Maatschappelijke Werkers:

Caron Melissa

Melissa.Caron@ocmw-veurne.be

058332328

Charlotte De zutter

Charlotte.de.zutter@ocmw-veurne.be

058332327

Liselore Colpaert

Liselore.Colpaert@ocmw-veurne.be

058322457

Cindy Vanoverbeke

Cindy.Vanoverbeke@ocmw-veurne.be

058332316

Ann Vandermarliere

Anne.Vandermarliere@ocmw-veurne.be

058332314

Isabelle Rathé

isabelle.rathe@ocmw-veurne.be

058332315

Muriel Gallant

muriel.gallant@ocmw-veurne.be

058332332

Amélie Tettelin

Amelie.Tettelin@ocmw-veurne.be

058332303

Joke Bloeyaert

joke.bloeyaert@ocmw-veurne.be

058332327

Jolien Depondt

jolien.depondt@ocmw-veurne.be

058332328

Tom Verkempinck

tom.verkempinck@ocmw-veurne.be

058332311


Administratie:

Katrien Rupus

katrien.rupus@ocmw-veurne.be

058332337

Carlo Molleman

Carlo.Molleman@ocmw-veurne.be

058332313

Ann Duyck

Ann.Duyck@ocmw-veurne.be

058332337


Contact:
Sociale dienst: sociale.dienst@ocmw-veurne.be
kledijdienst: kledij@ocmw-veurne.be
LOI: loi@veurne.be

© OCMW Veurne / Comsa!