Sociale dienst OCMW > Arbeidsbemiddeling

Wat:
De tewerkstellingsdienst richt zich tot mensen die, om welke reden dan ook, zonder enige vorm van ondersteuning weinig kansen maken om werk te vinden.
De problemen die het moeilijk maken om werk te vinden kunnen zeer gevarieerd zijn.
Daarom wordt er gewerkt volgens de methodiek van trajectbegeleiding.
Dat betekent dat de mogelijkheden, beperktheden en individuele achtergrond van de cliënt bepalen hoe het traject er uit zal zien.

Werkwijze:
Via de algemene sociale dienst van het OCMW worden dossiers doorgegeven van mensen die in aanmerking komen voor tewerkstelling.
De eerste stap bestaat altijd uit een gesprek (intake).
Vervolgens zal men samen met u eenaangepast traject uitstippelen. Dit kan gaan van het volgen van een cursus Nederlands tot het volgen van een meer op de tewerkstelling toegespitste opleiding of vorming met daarna een doorstroming naar een tewerkstelling die bij u past.
Het is ook mogelijk dat u rechtstreeks in een job stapt.
Het kan gaan om een tewerkstelling binnen de eigen diensten van het OCMW of in een vzw (tewerkstelling art. 60§7).
Het betreft dan een tewerkstelling van beperkt duur waarin u intensief wordt begeleid en waardoor u ervaring kan opdoen.
© 2013 OCMW Veurne / Comsa!