Sociale dienst OCMW > Financiële hulp

Als u niet meer weet hoe rond te komen kan u terecht bij de sociale dienst voor financiële hulp. Een maatschappelijk assistent(e) zoekt samen met u naar de beste oplossing na een financieel en sociaal onderzoek.

Leefloon
De leefloonwet kadert in een nieuwe aanpak van de overheid die wil dat iedereen de beste kansen krijgt om zich thuis te voelen in onze samenleving. De nieuwe leefloonwet biedt kansen op opleiding, werk en begeleiding. Het gaat wel degelijk om veel meer dan het vroegere bestaansminimum.
Hoe werkt het? Een leefloon vraag je aan bij het OCMW van je gemeenten. Heb je recht op een leefloon, dan kan je ook kiezen voor een opleiding, een aangepast werk of een andere nuttige activiteit. De mensen van het OCMw helpen je bij deze zoektocht.
Ben je jonger dan 25? Dan gaat er extra aandacht naar jou. Je krijgt alle kansen om een opleiding te volgen, werkt te vinden of zelfs om terug naar school te gaan. Wil je persoonlijk begeleid worden, ook dit kan.
En de uitkering? Het leven wordt duurder. De maatschappij verandert. Ben je alleen of heb je kinderen, er wordt rekening gehouden met je persoonlijke levenssituatie.
Vanaf 1 oktober 2002 is de nieuwe leefloonwet in voege getreden. Heb je nog vragen en wil je meer informatie loop langs bij het OCMW, zo verhoog je je kansen dat het je wel lukt.

Financiële steun
Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tussenkomst in de huishuur, medicijnen, hospitalisatiekosten, begrafeniskosten, verwarmingskosten of voor andere speciale uitgaven.

Voorschotten
Soms kan het gebeuren dat u wel recht heeft op een sociale uitkering, maar dat door administratieve omstandigheden het dossier nog niet volledig in orde is voor de uitbetaling ervan. Het OCMW kan u dan een voorschot geven op werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, pensioen, kindergeld, achterstallig onderhoudsgeld voor kinderen, ........

Stookoliepremie
Misschien hebt U wel recht op een stookoliepremie (periode september - april)? U gebruikt huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas om uw woning te verwarmen en U bent gerechtigde op een verhoogde tegemoetkoming van ziekte- en invaliditeitsverzekering of U hebt een laag of bescheiden inkomen of U bent in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling? Kom dan even langs! Wij onderzoeken of U recht hebt op een stookoliepremie. Doe U aanvraag binnen de 60 dagen na levering en breng uw identiteitskaart mee, factuur, kadastraal inkomen en eentueel attest van schuldbemiddelaar mede!
© OCMW Veurne / Comsa!