Sociale dienst OCMW > (Kledijdienst) = sociale kruidenier: 'DiVers'

Met de sociale kruidenier wil het OCMW Veurne op een toegankelijke en laagdrempelige manier materiële hulp, in de vorm van voedsel, kledij, schoolmateriaal, pampers,… aanbieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. We willen via deze weg net degenen die het nodig hebben makkelijk toegang geven tot levensnoodzakelijke producten.

Met een sociale winkel, onder de koepel van Stad / OCMW Veurne, willen wij de mensen van de doelgroep een winkelformule aanbieden, waarbij de keuzevrijheid gegarandeerd wordt met respect voor hun eigenwaarde. Zelf beslissen wat te kopen en hoeveel, geeft mensen een groter gevoel van eigenwaarde.  Daarom zullen de producten van de sociale winkel niet gratis zijn, maar aangekocht moeten worden, zij het aan een sociaal tarief. Zo blijft ook de voeling behouden met het gewone winkelaanbod. Het aanbod bestaat uit niet bederfbare waren als conserven, een basis aan verzorgings- en huishoudproducten, verse groenten en fruit, maar ook nieuwe kledij en schoolmateriaal zullen beschikbaar gesteld worden. Het aanbod zal afgestemd worden op de noden die leven bij de cliënten.

Producten die OCMW Veurne krijgt via de voedselbank of via de Europese Unie mogen evenwel niet verkocht worden en blijven wij wél gratis aanbieden.
De sociale winkel is bedoeld voor inwoners van Veurne in een financieel kwetsbare positie waarvoor het OCMW bevoegd is of personen die worden doorverwezen vanuit andere naburige OCMW’s.


Openingsuren:
elke voormiddag van 8u30 tot 11u30

De sociale winkel zal vanaf september 2018 elke werkdag open zijn van 10.00 uur 12.00 uur.

Adres: Heldenplein 2, 8630 Veurne


© OCMW Veurne / Comsa!