Sociale dienst OCMW > Thuiszorgdiensten

Maaltijdbedeling
Van deze dienst kunnen alle inwoners van Veurne-Centrum en de buitengemeenten gebruik maken, die wegens hun hoge leeftijd, handicap of bijzondere sociale omstandigheden zelf niet kunnen koken.
Dagelijks (ook tijdens het weekend en op feestdagen) bestaat het aanbod uit vers bereide middagmalen, thuisgeleverd. U bepaalt zelf hoeveel maaltijden u per week wenst.
De kostprijs bedraagt € 7,00 per maaltijd, facturatie gebeurt maandelijks.
Er wordt een waarborg gevraagd voor het piepschuim bakje: (25€) en voor het soeppotje (15€). Dit bedrag wordt éénmalig aangerekend via de factuur als waarborg. Wanneer de maaltijden worden stopgezet kan het materiaal worden terugbezorgd en de waarborg via de rekening in vermindering worden gebracht.

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om een warm middagmaal te nuttigen in het Dienstencentrum.

Poetsdienst
Personen die wegens hun leeftijd of omwille van gezondheidsredenen niet meer in staat zijn hun woning zelf te onderhouden, kunnen beroep doen op de poetsdienst.
Het is belangrijk dat u weet dat de poetsvrouw er is om u te helpen met het wekelijks onderhoud van de bewoonde delen van de woning. Ze is echter geen gezins- en bejaardenhelpster (verzorgende). Bepaalde zaken zoals de verzorging van de bejaarde, het doen van de boodschappen of het opruimen van een zolder worden niet uitgevoerd door de poetsvrouw.
De maatschappelijk assistent(e) onderzoekt samen met u de omvang van de hulp die u nodig heeft en berekent de bijdrage die u zal moeten betalen. Deze bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en gezinstoestand - jaarlijks aangepast aan de index. De facturatie gebeurt maandelijks.

Thuiszorgtoelage
Deze dienst is er voor de zorgbehoevende bejaarden die niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten, waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.
De hulpbehoevende moet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming "hulp aan bejaarden", zowel medisch als financieel. De bejaarde moet uiteraard dezelfde woon- en verblijfplaats hebben als de zorgverstrekker(s).
De toelage bedraagt € 35,00 per zorgbehoevende persoon en per maand. De toelagen worden driemaandelijks gestort op een opgegeven rekening.

© OCMW Veurne / Comsa!