Sociale dienst OCMW > Thuiszorgdiensten

Maaltijdbedeling
Van deze dienst kunnen alle inwoners van Veurne-Centrum en de buitengemeenten gebruik maken, die wegens hun hoge leeftijd, handicap of bijzondere sociale omstandigheden zelf niet kunnen koken.
Dagelijks (ook tijdens het weekend en op feestdagen) bestaat het aanbod uit vers bereide middagmalen, thuisgeleverd. U bepaalt zelf hoeveel maaltijden u per week wenst.
De kostprijs bedraagt € 7,00 per maaltijd, facturatie gebeurt maandelijks.
Er wordt een waarborg gevraagd voor het piepschuim bakje: (25€) en voor het soeppotje (15€). Dit bedrag wordt éénmalig aangerekend via de factuur als waarborg. Wanneer de maaltijden worden stopgezet kan het materiaal worden terugbezorgd en de waarborg via de rekening in vermindering worden gebracht.

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om een warm middagmaal te nuttigen in het Dienstencentrum.

Poetsdienst
Personen die wegens hun leeftijd of omwille van gezondheidsredenen niet meer in staat zijn hun woning zelf te onderhouden, kunnen beroep doen op de poetsdienst.
Het is belangrijk dat u weet dat de poetsvrouw er is om u te helpen met het wekelijks onderhoud van de bewoonde delen van de woning. Ze is echter geen gezins- en bejaardenhelpster (verzorgende). Bepaalde zaken zoals de verzorging van de bejaarde, het doen van de boodschappen of het opruimen van een zolder worden niet uitgevoerd door de poetsvrouw.
De maatschappelijk assistent(e) onderzoekt samen met u de omvang van de hulp die u nodig heeft en berekent de bijdrage die u zal moeten betalen. Deze bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en gezinstoestand - jaarlijks aangepast aan de index. De facturatie gebeurt maandelijks.

Thuiszorgtoelage
Deze toelage is er voor de zorgbehoevende bejaarden die niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en elementaire huishoudelijke taken te verrichten, waardoor blijvende hulp van een derde persoon (een mantelzorger) noodzakelijk is.
De hulpbehoevende is minimum 60 jaar en beschikt over een attest van de zorgverzekering. Dit impliceert dat er bewijs is geleverd van de zwaarte van de zorgbehoevendheid, alsook van het langdurig en ernstig verminderd zelfvermogen. De zorgbehoevende is gedomicilieerd  en woonachtig in Veurne, verblijft niet in een residentiële setting. De mantelzorger woont in Veurne of in een deelgemeente. Er kan maar 1 mantelzorger opgegeven worden. De mantelzorger kan een familielid, buur of kennis zijn; er wordt aangetoond welke zorgtaken hij/zij op zich neemt.
De toelage bedraagt € 20,00 per zorgbehoevende persoon en per maand. De toelagen worden driemaandelijks gestort op een opgegeven rekening. Er kan maar 1 toelage toegekend worden per domicilieadres.

Incontinentiepremie
De aanvrager ontvangt een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden van het ziekenfonds. Er dient een attest van het ziekenfonds voorgelegd te worden bij  aanvraag van de toelage (personen die het forfait krijgen voor een onbehandelbare incontinentie komen hiervoor niet in aanmerking) De aanvrager moet gedomicilieerd zijn Veurne en thuiswonend (dus niet verblijvend in een residentiële setting). Voor deze toelage is er geen leeftijdsbeperking.
Deze toelage ten bedrage van €25, moet jaarlijks aangevraagd worden. Er kan slechts 1 toelage per domicilieadres toegekend worden. De toelage bestaat uit een rol huisvuilzakken, te bekomen in het DC De Zonnebloem.

© OCMW Veurne / Comsa!