Sociale dienst OCMW > Opvang politieke vluchtelingen

Doelgroep:
Asielzoekers en vreemdelingen die het recht hebben zich te vestigen.
NIET voor erkende vluchtelingen.

Hulpverlening:
- financiële steunverlening
- psycho-sociale begeleiding
- budgetbegeleiding
- informatie rond asielprocedure
© OCMW Veurne / Comsa!