> Aanvraag tot opneming
> Prijs
> Sfeerfoto's
> Contact
> Ligging
> Info-brochure
> Nieuwe naamgeving residenties
> Bewonerskrantje 't Lindebladje
Woonzorgcentrum "Ter Linden"

Het OCMW-Veurne kan bogen op een eeuwenoude traditie in bejaardenzorg. Reeds vanaf 1849 behartigt het OCMW-Veurne het lot van haar bejaarden, die in een gedeelte van het St-Janshospitaal, het vroegere "Godshuis voor ouderlingen", werden opgevangen. Via de onverdroten inzet van bewindvoerders en medewerkers is dit initiatief door de jaren heen uitgegroeid tot een dienstverlening die tot ver buiten de Veurnse grenzen benijd wordt.

Ter Linden ligt op een bevoorrechte plaats, namelijk in het stadscentrum en te midden van veel groen.

Directie en personeel willen van het centrum een plaats maken waar het goed is om te leven en wonen. Centraal staat het respect voor de bewoner. De totale dienstverlening staat in het teken van zingeving en zinbeleving.
De bewoner wordt daarom actief betrokken in het dienstenaanbod en door de attenties van de medewerkers duidelijk gemaakt dat hij/zij er zich mag thuis voelen.

Ter Linden wil vooral een thuis zijn met een ziel, een innerlijke kracht, afgestemd op de noden van elke bewoner afzonderlijk. Ons kwaliteitsbeleid is daarvan het bewijs. Kwaliteitszorg vertaalt zich in het onaantastbare respect voor de bewoner, in alle diensten en handelingen.
Bij elke benadering van een bewoner is haar/zijn eigen belevingswereld het vertrekpunt, met het oog voor de persoonlijke leef- en woongewoonten. Hierop enten wij een "zorg op maat", en dit op het vlak van medische verpleegkundige zorgen, voeding, wonen, sociale contacten, ontspanning, spiritueel leven en ook wat betreft het financiële aspect van het verblijf.
De mening en autonomie van iedere bewoner is hierbij ons kompas, de richtingswijzer.

foto van de binnenplein

Contactgegevens:

Sociale Dienst:
Isabelle Rathé (058 332315) - Kaaiplaats 2, 8630 Veurne
terlinden@veurne.be

Hoofdverpleegkundigen:

Ann Saubain Residentie "Oasis" (058 332321)
Residentie "Morgendauw" (058 332323)
ann.saubain@veurne.be
Cathérine Descan Residentie "La Luna" (058 332333)
Residentie "Avondrood (058 332324)
catherine.descan@veurne.be
Ingrid Thieren Residentie "Laura" (058 332334)
ingrid.thieren@veurne.be
Christine Sanstra Residentie "Langs de Kade"
Residentie "Dageraad" (058 332453)
christine.sanstra@veurne.be

Directeur Ter Linden:
Tiny Baillieu, tiny.baillieu@veurne.be, - enkel op afspraak
© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap