> Aanvraag tot opneming
> Prijs
> Sfeerfoto's
> Contact
> Ligging
> Info-brochure
> Nieuwe naamgeving residenties
> Bewonerskrantje 't Lindebladje
Woonzorgcentrum "Ter Linden"

Prijs

De kostprijs voor verblijf en verzorging wordt gedragen door de ziekteverzekering en door de bejaarde zelf.

De bedragen die de bejaarde in het woonzorgcentrum zelf betaalt:

bouw '97
€ 50,51 per dag voor een éénpersoonskamer
€ 80,70 per dag voor een echtpaar

bouw '13
€ 52,79 per dag voor een éénpersoonskamer
€ 54,06 per dag voor een XL-kamer (+ 30m2)
€ 47,46 per dag voor een tweepersoonskamer
€ 82,24 per dag voor een echtpaar

In de dagprijs zijn alle kosten van verblijf, huisvesting en verzorging inbegrepen. De bewoner krijgt de beschikking over een bemeubelde kamer, eigen meubilair kan gedeeltelijk toegestaan worden voor zover die beantwoordt aan de eisen van veiligheid en hygiene.

Niet inbegrepen en ten laste van de bewoner zijn: kosten van farmaceutische aard en geneeskundige verstrekkigen, bijdragen ziekenfonds, kosten van ziekenvervoer en uitgaven van persoonlijke aard.

Voor de behoeftige bewoners met onderstandswoonst Veurne zijn de kosten van farmaceutische en medische verstrekkingen, alsmede de kosten van hospitalisatie, ziekenvervoer en bijdrage ziekenfondsen ten laste van het OCMW.

Elke wijziging van de dagprijs wordt medegedeeld aan de bewoner en/of zijn zaakgelastigde.
© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap