Vacatures

Sollicitatieformulier
printversie van het formulier (in word)
Functie waarvoor je solliciteert
Naam:
Voornaam:
Adres + huisnr:
Postcode + gemeente:
Telefoon:
gsm:
email:
geboorteplaats:
geboortedatum:
rijksregisternummer:
(op keerzijde van identiteitskaart vermeld, begint met geboortedatum in omgekeerde volgorde)
Burgelijke stand:
.ongehuwd gehuwd samenwonend weduw(e)(naar)

Personen ten laste
kinderen:
geen 1 2 3
4 meer
echtgeno(o)t(e):
ja neen
andere:

Gegevens over echtgeno(o)t(e) of persoon met wie u samenwoont:

Naam:
Voornaam:
Functie:
Werkgever:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:


vraagt:
voltijdse deeltijdse tewerkstelling
nu tewerkgesteld bij:
werkervaringen:
vergoedbare werkloze sinds:
behaald diploma:
beschikt over eigen vervoer:
ja neen

© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap