Vrijwilligerswerking

Het personeelsbestand van het OCMW-Veurne lijkt op het eerste gezicht heel uitgebreid. Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat daar ook een heel uitgebreide dienstverlening tegenover staat.

Het OCMW van Veurne is dan ook heel blij met de 'helpende hand' die de vrijwilligerswerking biedt. Zowel in het Woonzorgcentrum "Ter Linden" als in het Dienstencentrum "De Zonnebloem" maakt deze het mogelijk dat er een 'extraatje' gebeurt voor de bewoners en de bezoekers.

Uit gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat zij hun 'werk' zien als een aangename en heel nuttige tijdsbesteding die kan rekenen op heel wat dankbaarheid van al zij die op hen een beroep doen.

Het Woonzorgcentrum "Ter Linden" wil naast verzorging en verpleging tijd vrijmaken om de bewoners extra aandacht te geven. Vrijwilligers zijn daarbij een onontbeerlijke aanvulling op de professionele hulp die reeds geboden wordt.

De vrijwilligers werken uiteraard onder begeleiding van professionele medewerkers en vervullen taken die aanvullend zijn op de geboden dienstverlening.

Zo kunnen vrijwilligers helpen bij:
- bediening in de bar
- begeleiding van bewoners van en naar activiteiten
- begeleiden van bewoners bij spelactiviteiten
- het leiden van een groepsactiviteit
- begeleiden van bewoners bij wandelingen en uitstappen
- klein verstelwerk
- kleine boodschappen doen
- versiering
- bewoners een bezoekje brengen die nood hebben aan een praatje
- bingo
- vervoer naar de mis in de kapel

Als vrijwilliger kan u zich opgeven voor één of meerdere taken. Voor een goede werking wordt uiteraard van de vrijwilligers een regelmatig engagement gevraagd.

Wij bieden onze vrijwilligers:
- vriendschap en waardering
- een waardevolle, verijkende vrijetijdsbesteding
- deel uit te maken van een hechte groep, die regelmatig samenkomt en waar men nieuwe vrienden maakt.

Er wordt met elke vrijwilliger een overeenkomst gesloten waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. Elke vrijwilliger is verzekerd tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk.

Voelt u ook iets voor zo'n vrijwilligerswerking, maar wilt u eerst nog wat meer informatie?
Dat kan!
Kom gerust eens langs of bel ons op het nr 058 332332.
Vragen naar Muriël Gallant, maatschappelijk werkster.
© OCMW Veurne / Comsa! / Sitemap